PRE NÁŠ DOM

Kontakt

Pre náš dom, o. z.

Bojnická 18

831 04 Bratislava

www.prenasdom.sk

www.ozprenasdom.sk

Odber magazínu

Editoriál

Vážené čitateľky, vážení čitatelia,

primárnym cieľom združenia je vzdelávanie, poradenstvo a poskytovanie aktuálnych informácií z oblasti bývania a správy bytových domov. V priebehu prvého polroka 2017 sme vám ponúkli sériu vzdelávacích sympózií pod názvom Bezpečný domov a tiež prakticky zamerané semináre s názvom Praktická správa domu. V období letných mesiacov však neleníme pripravujeme pre vás ďalší ročník konferencie o problematike TZB.

Rád by som vás pozval na 3. ročník medzinárodnej konferencie Tepny domu, ktorá sa uskutoční
11. – 12.9.2017, v Hoteli Holiday Inn v Brne.

Dvojdňová konferencia nesie príznačný názov, ktorý už podľa názvu hovorí o jej zameraní. Reč bude predovšetkým o obnove tepien bytových domov, ktoré sú dlhodobo zabúdanou oblasťou.

Konferenciu realizujeme s cieľom prehĺbiť záujem verejnosti o stav, výhľad, spôsob a nutnosť riešenia problematiky obnovy TZB: rozvodov pitnej vody, odvodu odpadových vôd, elektrickej energie, prevádzky výťahov, ale tiež bezpečnosti a vzduchotechniky.

Hlavné tematické okruhy konferencie:

  • Pitná voda – súčasnosť a budúcnosť;
  • Vnútorné prostredia v bytovom dome;
  • Bezpečné a ekonomické bývanie.

Rád by som vás všetkých pozval, všetkých ktorým záleží na stave vnútorného prostredia bytového domu, či ste správcovská organizácia, bytové družstvo, spoločenstvo vlastníkov bytov alebo široká verejnosť.

Podrobné informácie nájdete na www.tepny-domu.eu/sk alebo na facebookovom profile konferencie.

Tešíme sa na Vás

Ing. Petr Němec
Predseda občianskeho zduženia Pre náš dom